Žalm 8 – Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

Microsoft OneDrive