Křestní shromáždění na Brance

Šest většinou mladých lidí pokřtil kazatel Milan Mrázek v Olšovém rybníku na Brance, malé vesničce uprostřed Českého lesa. Počasí bylo teplé, slunečné. Voda byla po zimě ještě neprohřátá, studená. Slavnosti křtu dohlížel zástup věřících z tachovské farnosti.
křest Branka

křest na Brance

Šest většinou mladých lidí pokřtil kazatel Milan Mrázek v Olšovém rybníku na Brance, malé vesničce uprostřed Českého lesa. Počasí bylo teplé, slunečné. Voda byla po zimě ještě neprohřátá, studená. Slavnosti křtu dohlížel zástup věřících z tachovské farnosti.

Shromáždění zahájil Milan textem z biblické knihy Skutky apoštolů:
Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.
Dále Milan řekl:  „Je to takový hezký , že alespoň jednou za čas vyjdeme ven z modlitebny, pěkně do té přírody, do toho Jeho chrámu, který On udělal, do toho celého světa, který On udělal, a nejsme tak schovaný v těch čtyřech zdech, aby jsme viděli tu Jeho nádheru, a pěkně Ho chválili a vzdali Mu chválu tady uprostřed té přírody, uprostřed té krásy. V Žalmu 19 se píše, že nebesa vypravují o Jeho slávě, tak si přeji, abychom nějak to vypravování uslyšeli a vzdali Mu slávu a čest, která Mu patří…“

httpv://www.youtube.com/watch?v=IWOJ98lniLw

Share on facebook
SDÍLET