Znovuzrozené kostely – Ostrovec

S naším seriálem Znovuzrozené kostely jsme navštívili nejprve obec Velečín. Zde kostel zbourali komunisté úplně a místo něj postavili Místní národní výbor. Zůstala pouze věž, kterou dlouhá léta zdobila rudá hvězda. Ale pod Velečín spadá i obec Ostrovec. A v Ostrovci dopadl kostel o něco lépe, i když je to relativní: kostel bez střechy, se spadlou věží – jestli to je vůbec ještě kostel? Situace ostroveckého kostela, který pochází už ze 13. století, se ovšem rapidně zlepšila v posledních letech. A zásluhu na tom má pan Moravec.

kostel

kostel Ostrovec

Pane Moravče, jak k tomu došlo, že jste si začal kostela v Ostrovci všímat?
Já jsem byl na výstavě v Mariánské Týnici, kde nám paní ředitelka řekla, že Rotary klub ve Weisenburgu v Německu má zájem pomoci nám zrestaurovat jakousi památku za to, že poskytneme možnost německým studentům, aby se učili, jak dokumentovat památky. A že ostrovecký kostel je jeden z kandidátů. Skutečně byl ten kostel potom vybrán, studenti přijeli a zároveň nám také pomohli částkou patnácti tisíc eur do začátku. Tím pádem jsem mohl jít zatlačit na místní zastupitelstvo, že máme začátek.

Ten kostel už byl skutečně bez stropu, bez střechy, bez věže… To bylo jenom obvodové zdivo.
Ano, ale já jsem žil třicet let v Kanadě a vím, co takové malé kostely znamenají pro povědomí kulturní identity té země.

Ovšem vy jste Pražák a ve Velečíně máte pouze chalupu.
Ano, ale to nevadí. Jsem také Čech a chci, aby tato země byla krásná.

Pojďme se podívat dovnitř, do kostela. Vcházíme dovnitř, procházíme kostelem. Vy jste už udělali nový krov, pokryli jste střechu, instalovali jste sanktusník, který se zřítil. Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Jeden pár lékaře a lékařky z Německa slavil sto šedesáté narozeniny. Jemu bylo devadesát a jí sedmdesát. A oni řekli, že namísto aby jejich hosté na jejich narozeninové párty přinesli nějaké věci, tak aby přinesli příspěvek na okna ostroveckého kostela. A ono se sešlo čtyři tisíce eur. Takže budeme dělat okna.

A vy jste založili nějaké občanské sdružení, anebo je to vaše osobní iniciativa?
Já jsem takovým tím, kdo to postrkuje a trochu tomu pomáhá, ale kdo to skutečně dělá, to je paní starostka, paní Zápotocká, a její místostarostka, paní Valešová. A řada dalších občanů, kteří se dnes do toho zapojili.

Jaký je váš cíl?
Náš cíl je z toho udělat to, co kostel vždy měl být: totiž místo setkávání mezi lidmi a Bohem.