Znovuzrozené kostely – Libyně

První zmínka o Libyni pochází z roku 1338. Tehdy je vzpomínán kostel s. Jiljí. Na webových stránkách www.turistika.cz je uváděn jako zničený. Ovšem když se do maličké vesničky nedaleko Lubence podíváte, žádný zničený kostel nenajdete.

kostel

kostel Libyně

Před kostelem čeká pan Richard Kanta. Pane Kanto, jak to je tedy s tím zničeným kostelem?
Kostel byl zničený – je to tak tři roky zpátky – ale dneska už má střechu, má zajištěnu statiku, teď nám dělají žebra v presbytáři, takže už z toho nejhoršího jsme venku.

No a jak došlo k tomu, že se začal kostel opravovat?
My jsme sem přivedli jednu památkářku a ta byla tak nadšená tím kostelem a rozhlednou, která je nad kostelem, že řekla, že to musíme prostě zachránit. Tak jsme založili sdružení a od té doby se na tom nějak podílíme.

A když říkáte „my“, tak myslíte sebe a svou manželku?
Sebe, svoji manželku, panímámu a ještě spoustu dalších lidí.

Můžeme se podívat dovnitř.
V kostele se pracuje, všude je tady nářadí, v rohu kostelní lodi je taková stříška – to je asi stříška z kazatelny. Jediný pozůstatek inventáře?

Je to jediný pozůstatek, plus támhle ve šrotišti máme ještě kliku od varhan.

Je vidět, že ten kostel byl delší dobu bez stropu a bez střechy.
Torzo střechy nám sfoukl Kyril, od té doby střechu neměl; ani strop – ten už byl shnilý.

Vy jste tedy udělali novou střechu a teď se pracuje v presbytáři. Tam zrovna teď dělníci něco dělají na gotických klenbách.
Doplňují žebroví.

Kolik těch žeber chybělo?
Zedník: Chyběly zhruba tři běžné metry, to jsou asi čtyři žebra, a středový klenák z poloviny. Polovina toho původního kamene tam zůstala, díky tomu to celé nespadlo. Polovina se tam vsazovala nová.

Jak je možné, že se ten kostel dostal do tak špatného stavu?
Nejdříve tady nebyli věřící, přestaly se tady dělat bohoslužby, pak se sem někdo vlámal, tím to zůstalo otevřené, a pak kdo co mohl, tak si odnesl; a tak to zdegradovalo.

Jaký mají zájem místní obyvatelé o opravu kostela?
Minimálně sousedi nám ho hlídají, aby nám tady někdo něco nevykradl – a tak..

Uvažujete už o tom, co bude s kostelem dál, až ho opravíte?
Naše taková představa je, že by tady bylo muzeum vitrážnického řemesla. A pak máme takové artefakty, co jsme kde nasbírali, když jsme tady dělali trošku historii. Tak ty by zde měly být vystaveny.

Vy sám vyrábíte vitráže, plánujete, že umístíte nějaké pěkné vitráže do oken?
Gotický presbytář bude zachován v gotice, takže okna, která nás teprve čekají otevřít (jsou zazděná), by se doplnila vitrážemi v gotickém stylu. V lodi, která už je po mnohých přestavbách a moc se z ní nezachovalo, by potom byl takový průlet vitrážničinou od renesance přes baroko až po nějaké ty současné styly.

A myslíte, že by ten kostel mohl nějak sloužit i duchovně?
Je odsvěcený. Neplánujeme, že by se tady nějaké bohoslužby konaly, ale není to problém.