ECM Tachov

Vítejte na webové prezentaci tachovského sboru Evangelické církve metodistické. Toto společenství provozuje Sedmdesátku a zaštiťuje všechny aktivity, které se zde konají.

Více informací o ECM Tachov

Chceme být církví, která žije evangelium Ježíše Krista. Proto se otevíráme všem lidem, kteří o setkávání s námi mají zájem. Ačkoli je nás nemnoho (něco málo přes třicet dospělých), chceme být pro své okolí přínosem. O všech našich aktivitách se můžete více dozvědět právě na těchto stránkách.
Jako pro církev je pro nás důležité naše duchovní zakotvení: věříme v Boha Stvořitele a Pána života, vyznáváme Ježíše Krista jako svého Krále a Spasitele a toužíme žít pod vlivem Ducha svatého. Máme naději věčného života a díky ní víme, že naše přebývání na této zemi má smysl. Zdrojem našeho poznání Boha i naší duchovní síly je Bible, proto ji soukromě i společně čteme, abychom v ní nacházeli to, co může formovat náš život i naše vztahy. Při bohoslužbách nasloucháme Hospodinu a také se k němu obracíme v modlitbách a písních. Jednou za měsíc slavíme Večeři Páně.
Ve své zbožnosti se necháváme inspirovat našimi předchůdci z metodistické církve, na jejichž službu se snažíme navázat. Respektujeme všechny ostatní křesťanské církve a čerpáme z bohatství katolické, protestantské i pravoslavné tradice. Jsme společenství otevřené dialogu s každým, kdo je ochoten spolu s námi se vydat hledat pravdu.

Aktuality


Upozornění:
Provoz Sedmdesátky v době pandemie:

Pravidelné programy Sedmdesátky jsou v době mimořádných opatření zrušeny.
V provozní době je prostor Sedmdesátky otevřen jako kostel – meditační prostor, kde lze v tichu prožít chvíle soustředění a usebrání.
Nebude se podávat občerstvení, maximální počet přítomných je 6 lidí.

Otevřeno bude v pondělí, středu a čtvrtek od 10 do 18 hodin.
Individuální setkání je možno domluvit na telefonu 731 085 205 nebo na mailu petr.vadura@volny.cz.
V době, kdy bude Sedmdesátka otevřena, je možno zakoupit i knihy nebo oblečení z dětské burzy.

Nedělní bohoslužby se nekonají, audio záznam bude dostupný nejpozději v neděli dopoledne na webových stránkách a na kanálech Sedmdesátky na Spotify a YouTube.

Těšíme se na osobní setkání po skončení mimořádných opatření.

 

Témata bohoslužeb (neděle v 10 hodin):

  • 18. 10. – Obtížná místa v Bibli – Rispa a její synové
  • 25. 10. – Obtížná místa v Bibli – Proklínací žalmy
  • 1. 11. – Všech svatých – Máme se modlit za mrtvé?
  • 8. 11. – Mojžíš a měděný had
  • 15.11. – Díkůvzdání – káže Vladimír Přenosil
  • 22. 11. – Neděle Krista Krále – Co znamená, že Kristus je A i Ω
  • 29. 11. – První neděle adventní

 

Kázání

Stahujte zde
Nahrávky nedělních kázání ve formátu mp3:

Kurz o Modlitbě 28.3.2015 – host: Karel Satoria

Satoria Modlitba 1

Satoria Modlitba 2

Satoria Modlitba 3

Markéta Novotná – Jak najít sílu k životu?

Dokumenty

Odkazy

Vánoce 2019

Dekalog

Co je evangelium?

Duchovní život

Co máme od Boha?

Rodina

TOPlist