Archiv příspěvků: tábory

Tento štítek bude označovat všechny příspěvky týkající se táborů.

Zpráva o letní biblické škole

Letní biblická škola Opárno 2011

Letní biblická škola Opárno 2011

Mezi mnoha prázdninovými akcemi pořádanými rozličnými českými církvemi a církevními sbory se objevuje i několik takových, které jsou určeny lidem bez ohledu na jejich církevní příslušnost. Jednou z nich byla i Letní biblická škola v přírodě, která proběhla během tohoto týdne v Opárně u Lovosic.

Čtrnáctého ročníku Letní biblické školy v přírodě se zúčastnilo přes 80 lidí. Hlavní téma pobytu bylo Mimo mainstream. Program nabízel témata, která nejsou tak často ani v církvích, ani mimo církev probírána.

První ze dvou řečníků – Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – probíral biblické texty pojednávající o starozákonním proroku Elíšovi. Druhý z řečníků byl docent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Pavel Hošek. Ten se pokoušel odpovědět na různé otázky, např. Jak se stavět ke konfliktu stvoření a evoluce?, Jaké zaujímat stanovisko tváří v tvář zlu?, Co si počít s přísnými morálními požadavky Písma v sekulární společnosti? apod.

Jak se lišili účastníci Letní biblické školy od studentů, s nimiž se oba vyučující setkávají během roku na teologických fakultách?

Jiří Beneš: „Jednak svým složením – studenti na fakultě jsou obvykle mladá generace, kdežto tady moji posluchači jsou lidé z různých generací a z různých církví, a liší se jednak odvahou vstupovat do toho rozhovoru, protože se jich to dotýká. Studenti tuto odvahu příliš nemají. Ale na druhou stranu cítím, že u obou těch skupin, a to je naopak zase spojuje, jde o to oslovení vnitřní.“

Pavel Hošek: „Prázdninová atmosféra napomáhá určité odlehčenosti a neformálnosti. Nejsou žádné předem dané legitimní nebo nelegitimní otázky. Je to taková laboratoř, taková dílna hledání dobrých, přesvědčivých, poctivých a upřímných stanovisek a názorů k těm palčivým otázkám současné doby.“

Pořadatelem Letní biblické školy je o.s. Den. Jeho členové chtějí účastníkům nabídnout jednak kvalifikované biblické vyučování, ale také prostor k diskusím nad otázkami, kterým se církve buď vyhýbají, nebo na ně poskytují odpovědi zjednodušené či povrchní. Diskuse patří k programu školy. Proto sem také lidé jezdí. Několika účastníků jsem se zeptal, jak diskuse probíhaly a jaké byly jejich výsledky: „Vzhledem k tomu, že je tady několik církví, tak jsem počítal s tím, že diskuse proběhne ostře nebo že se nebude diskutovat, ale i v tomto rozdílném prostředí byla diskuse velice spontánní a svobodná. Každý měl co říct. A řekl to tak, že potom na něj navázali druzí a měl jsem z toho i já sám užitek.“

„Mně se líbí otevřenost i to, že jednotlivé názory, ať je řekne kdokoli, nejsou kritizovány, ale přijímány a jsou inspirací i pro ty přednášející.“

„Ak sa chcem obohatiť, tak sa musím rozprávať s tými, ktorí so mnou nesúhlasia, nie s tými, ktorí mi na všetko pritakajú.“

„Mne sa na tomto pobyte páči, že to je vlastne jedna celá velká diskusia, že okrem toho hlavného programu sa tu celý deň tvoria rôzne diskusné krúžky a diskutuje sa dlho do noci a človeka to určite veľmi obohatí.“

Škoda, že podobných rekreačně vzdělávacích pobytů není v českém církevním prostředí víc.

Příměstský letní tábor s výukou angličtiny

VBS

Vacation Bible School

Co myslíte, chodí někde děti o prázdninách do školy? A dobrovolně a rády? V Tachově ano. Tou školou je ale Prázdninová biblická škola, která probíhá celý tento týden v prostorách Evangelické církve metodistické. Zajímalo mě, jak škola probíhá, tak se jdeme do budovy metodistické církve podívat.

Program probíhá ve sborové místnosti, která je vyzdobená tak, že to tady vypadá jako někde v kempu, protože kempování je hlavní téma letošní prázdninové školy.

Kazatelem metodistického sboru v Tachově a organizátorem Prázdninové biblické školy je Milan Mrázek. Co je vlastně Prázdninová biblická škola?

Je to program, který vznikl v Americe, metodistická církev v Americe ho rozvinula. Je to týden vyučování biblických příběhů pro děti. Každý rok dělají nový program s novým tématem.

A proč ji vlastně organizují Američané? Proč si to neděláte sami?
Američané jako rodilí mluvčí, to je něco, co sem ty děti táhne.

(Se dvěma účastnicemi:)
Děvčata, vy už jste tady včera byly?
Ano.

Jak se vám tady líbilo?
1. Krásné.
2. Mně se tady líbilo. Hezké.

A co se vám nejvíc líbilo?
1. Ti Američani.
2. Mně hry a Američani.

A nevadí vám, že mluví anglicky? Rozumíte jim?
1. Jo, trochu jo.
2. Já taky trošku.

Vy se učíte anglicky?
1. Ano.
2. Já uř tři roky.

Hudba se pouští z projektoru, tanečníci předvádějí a děti tancují.

Vedoucím amerického týmu je Chuck Griffin z Tennessee. Jak vypadá program?
My se snažíme použít to prostředí kempování – to je to letošní téma – a skrze to téma povědět příběh o Ježíši Kristu.

Je nějaký rozdíl mezi americkými a českými dětmi?
My jsme překvapeni tím, že hodně je tam toho podobného. Kromě toho jazyka nevidíme moc velký rozdíl. Když děti přijdou, tak se trošku stydí, ale když se potom začne zpívat a začnou tancovat, jsou takoví přijímající a to se nám líbí.

Jednou z hlavních organizátorek je Dana Mrázková.  Co je vlastně cílem této školy?
Prvotním cílem je určitě děti zabavit. Nějak jim zpestřit prázdniny formou, kterou třeba ještě neznají. Chceme jim zprostředkovat povědomí o Bohu, přiblížit jim vůbec život s Bohem a nějak je přivést k tomu, aby přemýšlely samy o sobě, o svém vlastním životě.

Jaké děti na školu chodí?
Od čtyř do deseti až dvanácti let.

A jsou z církve, anebo mimo církev?
Já bych řekla, že je to tak půl na půl. Půl dětí je z rodin z našeho společenství, a zbytek jsou děcka, která navštěvují buď kroužky, které provozujeme tady ve společenství, anebo je prostě známe a připojily se už i v dřívějších letech.

A zdá se, že jsou děti spokojené?
Tak už mám první zprávy po včerejším dnu a vypadají nadšeně. Dokonce i děcka, která nerada tančí a zpívají, tak si to včera užívala. Ten vedoucí organizátor, Chuck Griffin, je sportovec, což kluky velmi zajímá, takže i kluky zaujal.

TOPlist