Nedělníček 2015

Nedělníček 8.listopadu 2015

Biblický text: Genesis 12,1-9
Téma: Povolání Abrahama a naše

Modlitby: 

 • Modleme se za to, aby lidé, kteří k tomu mají dispozice, vstoupili do pěstounství a ujali se opuštěných dětí. Modleme se za stávající pěstounské rodiny. Modleme se také za ty, kteří touží po adopci.
 • Modleme se za děti v dětském domově. Prosme za jejich vychovatele.
 • Modleme se za legislativu našeho státu, která se týká ústavní péče, aby byla co nejvíc ku prospěchu dětem.
 • Modleme se za vláhu, především za to, aby v zimě bylo dostatek sněhu. Hrozí nám sucho a neúroda.
 • Prosme za projekt integrace iráckých křesťanů, na který jsme minulou neděli vykonali sbírku. Modleme se za zdar projektu sběru šatstva ve prospěch běženců.
 • V úterý vystupuje Fusion v rámci prezentace středních škol. Má vystoupit čtyřikrát po 10 minutách. Prosíme za modlitby.

Oznámení:

 • Sbírka na uprchlíky minulý týden: Vybrali jsme 8795,-. Obdrželi jsme poděkování: Vážení přátelé, za celý tým Nadačního fondu Generace 21 moc děkuji všem, kteří zareagovali na prosbu o podporu iráckých křesťanů. Během tří dnů od zveřejnění výzvy přišlo asi čtvrt milionu korun. Nyní probíhají přípravy na transport iráckých křesťanů. Doufáme, že do Vánoc zde budou. Přeji vše dobré! Dan Drápal
 • V pondělí 9.11. se od 18 do 20 hodin koná mládež, jejíž součástí je od 18:30 hodin přednáška o křesťanském pohledu na sexualitu.
 • Ve středu jsme zváni na pravidelnou modlitební hodinu. Začátek v 17:30 hodin.
 • Ve čtvrtek 12.11. pojedná Jana Benešová v rámci literární čajovny o tom, jak lze dnes u školních dětí probudit zájem o čtení. Občerstvení 18:30, začátek v 19 hodin. Vstup volný.
 • V pátek 13.11. se biblická hodina nekoná. Místo ní proběhne pánská a dámská skupinka. Pánská je od 19 hodin na internátě ve Světcích (s občerstvením), dámská od 18 hodin v Sedmdesátce.
 • V pátek 13.11. bude kazatel od 14 do 16 hodin k dispozici v Sedmdesátce pro rozhovory. Setkání je možno domluvit i jindy na tel. 731 085 205.
 • Je možno se zúčastnit pomoci uprchlíkům, konkrétně shromažďování věcí, které jim budou dodány. Můžete-li, noste do sboru boty, teplejší oblečení a prádlo. Vše čisté a pěkné. Balte zvlášť oblečení pro děti, zvlášť pro ženy a muže. Oblečení je možno nosit i na katolickou faru v Plané. Odtud bude distribuováno přímo na srbsko – chorvatské hranice. Pán Bůh vám všem zaplať.
 • V Sedmdesátce je do 25.11. instalována výstava ze života pěstounských rodin nazvaná V pěstounské rodině jsem doma. Pořádá LATUS.

Nedělníček 1.listopadu 2015

Svátek Všech svatých
Biblický text: Zjevení 21,1-6a a Janovo evangelium 11,1-44 

Modlitby:

 • Modleme se za všechny pěstounské rodiny v našem okolí, za děti, které v nich vyrůstají, ale především za rodiče, aby svůj úkol pěstounství zvládli.
 • Prosme za službu církve uprchlíkům. Modleme se i za sbírku šatstva.
 • Modleme se za službu mladým lidem a dětem ve sboru.
 • Modleme se za službu Lukáše a dalších křesťanů v penzionech a domovech pro seniory.
 • Modleme se za zákonodárce a dobré zákony, m.j. zákony regulující hazard a kouření v restauracích.
 • Prosme Pána, ať obyvatele této ČR vysvobozuje od xenofobie, islamofobie, rasismu a všech démonských ideologií.
 • Prosme za vystoupení FUSIONU na prezentaci zájmových činností tachovských škol.

Oznámení:

 • Dnes mimořádná sbírka na pomoc křesťanským uprchlíkům (místo sbírky na Sergeje)
 • V pondělí 2.11. se od 18 do 20 hodin koná mládež, jejíž součástí je od 19 hodin křestní přípravka.
 • Ve středu jsme zváni na pravidelnou modlitební hodinu. Začátek v 17:30 hodin.
 • Ve čtvrtek 5.11. se od 17:30 koná setkání staršovstva.
 • Ve čtvrtek 5.11. proběhne v rámci literární čajovny vernisáž fotografické výstavy věnované pěstounským rodinám. Po té přednesou Petr a Matouš Vaďurovi dramatizaci Dívky s pomeranči od Josteina Gaardera. Občerstvení 18:30, začátek v 19 hodin. Vstup volný.
 • V pátek 6.11. se koná v 19 hodin biblická hodina. Po jejím skončení promítneme film Le Havre.
 • V pátek 6.11. bude kazatel od 14 do 16 hodin k dispozici v Sedmdesátce pro rozhovory. Setkání je možno domluvit i jindy na tel. 731 085 205.
 • Je možno se zúčastnit pomoci uprchlíkům, konkrétně shromažďování věcí, které jim budou dodány. Můžete-li, noste do sboru boty, teplejší oblečení a prádlo. Vše čisté a pěkné. Balte zvlášť oblečení pro děti, zvlášť pro ženy a muže. Oblečení je možno nosit i na katolickou faru v Plané. Odtud bude distribuováno přímo na srbsko – chorvatské hranice. Pán Bůh vám všem zaplať.

Nedělníček 25.října 2015

Biblický text, který tvoří základ kázání: 5. Mojžíšova 10,12-22 

Modlitba z úvodu bohoslužby:
Bože, tebe chválíme, neboť jsi zjevil své spasení praotcům a Izraeli, národům a všemu světu. Ve všech zemích a světadílech k tobě lidé vzhlížejí a z tvého slova znovu přijímají naději. I nám ještě znovu daruje, ať tě slyšíme a nasloucháme svědectví tvé církve. Dej nám učit se od tebe a přijímat naučení od svých bratrů a sester. Dej nám slyšet a přijímat tvé volání, slyšet a činit, co přikazuješ. Amen.

Modleme se za uprchlíky a za všechny, kteří jim pomáhají.

Oznámení:

 • V pondělí 26.10. se od 18 do 20 hodin koná mládež, jejíž součástí je od 19 hodin křestní přípravka.
 • Ve středu jsme zváni na pravidelnou modlitební hodinu. Začátek v 17:30 hodin.
 • Ve čtvrtek 29.10. bude Tibor Csukáš představovat zajímavá architektonická díla současnosti. Občerstvení 18:30, začátek v 19 hodin. Vstup volný.
 • V pátek 30.10. se koná v 19 hodin biblická hodina. Po jejím skončení budeme moci diskutovat s Tiborem Csukášem o architektuře, umělecké fotografii a dalších tématech.
 • V pátek 30.10. bude kazatel od 14 do 16 hodin k dispozici v Sedmdesátce pro rozhovory. Setkání je možno domluvit i jindy na tel. 731 085 205.
 • V sobotu 31.10. proběhne opět biblický kurz – od 9:45 do 13 hodin. Probíráme Matoušovo evangelium 17. a 18. kapitolu. Součástí kurzu je společný oběd (nahlaste se Evě Vaďurové). Od 14:30 promítáme film Karla Kachyni Ať žije republika.
 • Do 30.10. bude v Sedmdesátce přerušena dodávka plynu, proto nebude fungovat topení. Prosím, oblékejte se dobře, aby vám nebyla zima.
TOPlist