Žalm 15 – Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?

Microsoft OneDrive
  • 1Davidův . Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?
  • 2Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu,
  • 3nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu,
  • 4pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě,
  • 5nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.
TOPlist