Vítejte na webových stránkách Sedmdesátky, na nichž se budete moci seznámit se všemi aktivitami, které se v ní konají.


Přečíst vše

Sedmdesátku provozuje tachovský sbor Evangelické církve metodistické v prostorách, které mu pronajalo město Tachov. Jeho členové zde vytvořili místo určené k setkávání všech, kdo se zde chtějí účastnit nabízených programů či je přímo spoluvytvářet.
V Sedmdesátce je nabízeno pohoštění, je zde klid, přátelská atmosféra a návštěvník zde nalezne i prodejnu a půjčovnu knih a CD s duchovní tematikou.
Do Sedmdesátky mohou přicházet i rodiče s malými dětmi, protože její součástí je herna s hračkami. Pokud nemůžete Sedmdesátku osobně navštívit a některé z aktivit se zúčastnit, přijměte pozvání k této virtuální návštěvě, při níž si budete moci alespoň něco prohlédnout či poslechnout.


Pozvánky

Prosba o podporu:

Sedmdesátka je klub, který provozuje Evangelická církev metodistická v Tachově. V prostorách pronajatých městem provozuje církev kavárnu (v provozu denně od 10 do 17 hodin mimo pátky), je zde prodejna duchovní literatury, půjčovna knih a audionahrávek.
V Sedmdesátce probíhají různé volnočasové aktivity:
- Mateřský klub Krteček - dvakrát týdně pro maminky s dětmi do 3 let (v Sedmdesátce je pro tyto účely zařízená místnost jako herna);
- pravidelné setkávání maminek z iniciativy "Nosíme děti";
- angličtina s rodilým mluvčím (v současnosti dvakrát do měsíce, lektory jsou Američané z vojenské základny v Německu, kurz je bezplatný);
- Zpívánky - jednou měsíčně se sejdou přátelé několika pedagogů ze Střední průmyslové školy ve Světcích, vyprávějí si a zpívají;
- Literární čtvrtky - pravidelná setkání lidí, kteří si čtou, vyprávějí a debatují;
- Dílna plná nápadů - setkání dam, které se vyžívají v ručních pracích;
- Royal Rangers - něco jako křesťanský skaut - tři věkové skupiny dětí, scházejí se pravidelně, ale dělají i výpravy do přírody a letní tábory;
- Fusion - rock-popový sbor pro mládež ve věku 12 až 20 let, zpěv populárních písní ve sborovém aranžmá, hra na nástroje;
- setkávání mládeže - každou neděli se schází skupina mladých lidí k debatám na aktuální témata, občas i nad Biblí.
V neděli dopoledne probíhají v Sedmdesátce bohoslužby Evangelické církve metodistické a také se zde schází ke svým bohoslužbám skupina bulharských křesťanů.
Program Sedmdesátky je možno sledovat na webových stránkách http://umctachov.cz/, případně na Facebooku.
Provoz Sedmdesátky hradíme z dobrovolných darů členů sboru ECM a dalších darů jednotlivců i dalších subjektů (činnost klubu Krteček byla podpořena dotací z Plzeňského kraje, podporuje nás Město Tachov i ECM a některé firmy). Přesto jsme se dostali do tísnivé finanční situace, kdy hrozí, že klub Sedmdesátka (i se všemi aktivitami) nebudeme moci dále provozovat.

Dárci, kteří by chtěli Sedmdesátku a její činnost v Tachově podpořit, tak mohou učinit příspěvkem na účet 183952628/0300, vs. 777.
Na vyžádání obdrží dárci potvrzení pro daňové odpisy.
Všem dárcům děkujeme.

Petr Vaďura, kazatel

 

Literární čajovna

(začátky v 19 hodin, občerstvení od 18:30, vstup volný):

  • 18. 10. – Rudolf Tomšů čte svou novou povídku: "Notorický abstinent vypráví opilecké příběhy"
  • 25. 10. – Frantiszek Bałon představuje polského spisovatele Tadeusze Nowaka a Petr Vaďura čte z jeho románu Až budeš králem, až budeš katem


Pravidelné akce:

otevřeno pondělí až čtvrtek
10:00 až 17:00

mateřský klub Krteček
mateřský klub Krteček
pondělí, úterý a středa 9:30 až 12:00

angličtina
English club
každé liché úterý v měsíci 18:30 až 21:30

zpívánky
zpívánky J+J
třetí středa v měsíci
19:00 až 21:00

dílna plná nápadů
dílna plná nápadů
čtvrtek 16:30 až 18:00

literární večery
čtvrtek 19:00 až 20:00
Royal Rangers - více informací
Royal Rangers
pátek 16:00 až 18:00

Fusion - moderní pěvecký sbor s kapelou
Fusion
pátek 18:30 až 20:30

Kde nás najdete:

v Tachově na horní straně náměstí,
dům číslo 70, první patro
(bývalá prodejna knih NAVA)
adresa:
náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov

Kde nás najdete - nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA).

Kde nás najdete - nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA).

Rozhlasový pořad Spirituála
Spirituála
nový rozhlasový pořad Petra Vaďury

TOPlist